Ψηφίσεις πιστώσεων για προμήθειες και εργασίες του Δήμου μας.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: