Ψηφίσεις πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2014

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: