Ψηφίσεις πιστώσεων της υπηρεσίας: Συντήρηση Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (αρ. Μελ 24/13)προμήθεια και 2. εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού στο ΚΕΠ Αμπελόκηπων(αρ. Μελ 19/13)

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: