Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον πρ/σμό έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

01/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: