Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον πρ/σμο έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

216

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: