Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον πρ/σμό του 2016

Αριθμός Απόφασης:

261

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: