Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2017

Αριθμός Απόφασης:

090

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: