Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2017

Αριθμός Απόφασης:

037

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: