Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2017.

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: