Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2017.

Αριθμός Απόφασης:

236

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: