Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

030

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: