Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

007

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: