Ψήφιση (διάθεση) πίστωση του ποσού, ύψους 10.000 €, σε βάρος του ΚΑ 30.6264.01, με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή τοπικών κλιματιστικών μονάδων (split)» με αρ.μελ.23/2014.

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: