Ψήφιση εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2015

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: