Ψήφιση πιστώσεων

Αριθμός Απόφασης:

21

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: