Ψήφιση πιστώσεων δαπανών καταργηθέντων Νομικών Προσώπων

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: