Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 2011 (ά΄ τρίμηνο)

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: