Ψήφιση πιστώσεων για τη συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ.

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: