Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων έτους 2012.

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: