Ψήφιση πίστωσης 11.070,00€ για «Παροχή υπηρεσίας για εκτίμηση επίδρασης του πράσινου δώματος στο αστικό περιβάλλον του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 166355/Π97/02.03.2011 Πρόσκλησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.», (αριθ. μελ.: 07/2012)

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: