Ψήφιση πίστωσης 1647,52€ υπέρ ΕΥΑΘ για υδροδότηση της οδού Σολωμού

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: