Ψήφιση πίστωσης 2135,19€ για τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων. Ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: