Ψήφιση πίστωσης 230€ για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο που υλοποιεί το Internasional Forum Training & Consultine Ltd.

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: