Ψήφιση πίστωσης 24.600€ για δαπάνες μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: