Ψήφιση πίστωσης 4.736,02€ σε βάρος του Κ.Α. 8112 προϋ/σμου 2011 για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Αντιδήμαρχο κ. Κουσίδη Γεώργιο για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2010.

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: