Ψήφιση πίστωσης 5000€ για δαπάνες ενεργειακού συμβούλου

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: