Ψήφιση πίστωσης 6.903,22 € για δαπάνες του έργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης – ύδρευσης – αποχέτευσης Δημοτικών κτιρίων και λοιπών χώρων του Δήμου» (αριθ. μελέτ. 51/2008).

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: