Ψήφιση πίστωσης. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση ράμπας για ΑΜΕΑ στο Δημαρχιακό Μέγαρο» (αριθ. μελέτ. 116/2012 ΚΑΕ «Ε – 0216 – 12».

Αριθμός Απόφασης:

231

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: