Ψήφιση πίστωσης €1.476,00 για τις δαπάνες του έργου:”Εργασίες αντικατάστασης αρδευτικού συστήματος νησίδας Δενδροποτάμου”.

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: