Ψήφιση πίστωσης €860,00 για δαπάνες τελών κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ μοτοποδηλάτων του Δήμου –Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής -Ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: