Ψήφιση πίστωσης, έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μεταφορά προσώπων αθλητικών τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

42

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: