Ψήφιση πίστωσης για ανάθεση εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση μονώσεων σχολικών κτιρίων», αρ. υπηρεσίας-εργασίας 47/2011

Αριθμός Απόφασης:

79

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: