Ψήφιση πίστωσης για ανάθεση εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων (split)», αρ. υπηρεσίας-εργασίας 37/2011

Αριθμός Απόφασης:

83

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: