Ψήφιση πίστωσης για ανάθεση προβολής τηλεοπτικών μηνυμάτων του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: