Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες υδροδότησης παιδικής χαράς

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

24/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: