Ψήφιση πίστωσης για δικαστικές δαπάνες

Αριθμός Απόφασης:

61

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: