Ψήφιση πίστωσης για δικαστικές δαπάνες

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: