Ψήφιση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier).

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: