Ψήφιση πίστωσης για τη μελέτη: «ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩς – ΔΑΒΑΚΗ – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με αριθ. μελ.: 58/2012 (ΚΑΕ: Ε-0158-12) και αμοιβή με ΦΠΑ 6.148,00€. Επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση.

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

14/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: