Ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση εργασίας: «Ψηφιοποίηση και καταγραφή δικτύου φωτισμού του Δήμου», αριθ. μελ.: 33/2011 και προϋ/σμού: 24.600,00 €

Αριθμός Απόφασης:

107

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: