Ψήφιση πίστωσης για την ανάθεση προβολής τηλεοπτικών μηνυμάτων του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: