Ψήφιση πίστωσης για την αναβάθμιση εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: