Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Επεξεργασία και μεταφορά κλαδιών στην χωματερή» (αριθ. μελέτ. 16/2011).

Αριθμός Απόφασης:

75

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: