Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Μυοκτονία-απολυμάνσεις δημοτικών χώρων» (αριθμ. μελ. 15/2011).

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: