Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης», (αρ. μελέτης 7/2011), Α.Α.Ε. 17 Προϋπολογισμού 72.865,93 €

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: