Ψήφιση πίστωσης για την ετήσια πιστοποίηση ανελκυστήρων αρ. μελ. 10/12

Αριθμός Απόφασης:

52

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: