Ψήφιση πίστωσης για την ηχητική κάλυψη και φωτισμού εκδηλώσεων του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: