Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών διευθέτησης δικτύου ύδρευσης γυμναστηρίου 4ου ΕΣΕ με αριθ. μελέτης 19/2012.

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: