Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαρισμού φρεατίων - σχαρών σχολείων με αριθ. Μελέτης 17/2012.

Αριθμός Απόφασης:

54

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: