Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για την ολοκλήρωση πρόσβασης στο πολιτιστικό κέντρο του Δ.Κ. Μενεμένης με αρ. μελ. 23/12.

Αριθμός Απόφασης:

58

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: